Қаладағы қиыршықтастарды ауыстыру жұмыстары жүргізілуде