Қазақстан Республикасының Президенті, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2006 жылғы 18 қаңтардағы Жарлығына сәйкес әкімдер өз құзыреті шегінде жылына бір рет мәслихат депутаттары алдында өзіне жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуы туралы есеп беруі керек. Сол себепті де бүгін сіздермен бас қосып отырмыз.  

Елбасының «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты биылғы Жолдауы мен «Бес халықтық реформасы» жаңа сын-қатерлерге жауап береді. «Қазақстан-2050» Стратегиясын орындау, мемлекеттердің отыздығына кіруін жүзеге асыру аймақтардан бастау алары сөзсіз. Соның ішінде шаһарымыздың бірінші кезектегі мәселелерін шешу, халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын көтеру – мемлекеттік бағдарламалардың орындалуының көрінісі. Сонымен қатар, Елбасымыз биыл «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын жариялаған болатын. Ол бүкіл қазақ халқы ежелден армандаған  мақсатты, яғни ұлттық жаңғыруды қолға алып отыр. Президентіміз бұл рухани жаңғырудың жолын көрсетіп ғана қоймай, оны жүзеге асырудың нақты бағыт-бағдарын да ұсында. Осы бағытта көптеген жұмыстарды жүзеге асыруды көздіп отырмыз.

Қаламыздағы оң өзгерістердің барлығы Елбасы саясатының тиімділігінің дәлелі, облыс басшылығының тікелей қолдауымен және өздеріңіздің, мәслихат депутаттарының белсенді қатысуымен жүзеге асып келеді.     

 

За последние годы наблюдается устойчивая тенденция увеличения численности населения города. Можно отметить, что в этом году произошло знаковое событие – численность населения нашего города достигла 300-тысячной отметки. По состоянию на 1 августа общая численность населения города составляет 300 128 человек, что на 6% больше уровня 2015 года или составляет 47% от общего числа жителей области.

 

Өнеркәсіп

2017 жылдың 1-жартыжылдығында өнеркәсіп өнімдерінің жалпы көлемі 71,4 млрд.теңге құрап, былтырғы 2016 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда өсім 8,3% құрады.

Өсім өнеркәсіптің келесі салаларында: өңдеу өнеркәсібінде 7,3%, электрмен жабдықтау саласында 2,3% және сумен жабдықтау саласында 76,1% көрсетті.

Өндірістің жалпы көлемінде негізгі үлес өңдеу өнеркәсібіне тиесілі (66%), онда өндіріс көлемі 46,8 млрд.теңге құрап, нақты көлем индексі былтырғы жылдың деңгейінен 7,3% жоғары болып отыр.

Аталған саладағы өндіріс көлемінің өсуі келесі өнім өндіру көлемінің өсуімен байланысты:

-       тоқыма бұйымдары 6,9 есе;

-       химия өнеркәсібінде 2,3 есе;

-       резіңке және пластмасс бұйымдарды өндіру 2 есе;

-       машина жасау 2,2 есе.

Сонымен бірге электр қуатын, су мен газды өндіру және тарату кәсіпорындарында өндірілген өнім көлемі 20,1 млрд.теңгені құрап, ол былтырғы жыл деңгейінен 2,3% жоғары болды.

Сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау кәсіпорындарында өндіріс көлемі 3,4 млрд.теңге құрады, бұл былтырғы 2016 жыл деңгейіне салыстырғанда 176,1% көрсетті.

 

Инвестиции

За отчетный период объем инвестиций в экономику города составил 27,2 млрд.тенге, что на 53% превышает уровень прошлого года (17,8 млрд.тенге), в том числе за счет республиканского бюджета объем инвестиций составил 4,2 млрд.тенге (за аналогичный период 2016 года – 0,6 млрд.тенге).

Объем инвестиций из средств местного бюджета составил 1,5 млрд.тенге, что меньше уровня соответствующего периода 2016 года на 21% (1,9 млрд.тенге).

Необходимо отметить рост объема инвестиций за счет кредитов банка и других заемных средств на 40% (3,5 млрд.тенге в 2017 году против 2,5 млрд.тенге в 2016 году). Этот факт говорит об активизации предпринимательской деятельности, в первую очередь, за счет реализации соответствующих государственных программ.   

На долю собственных средств предприятий, включая средства иностранных предприятий приходится 66% от общего объема инвестиций или 18 млрд.тенге, что составляет рост на 41% к уровню 2016 года (12,8 млрд.тенге).

Основным источником инвестиции в основной капитал города  является частные инвестиции (66%). Бюджетные средства преимущественно были направлены на строительство жилья в рамках Государственных программ, объектов образования, здравоохранения, строительство дорог и благоустройство города.

Собственные средства предприятии и населения преимущественно направлены в такие несырьевые сектора экономики как обрабатывающая промышленность, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, строительство жилья.

За счет частных инвестиций введено 30 объектов стоимостью 1,6 млрд.тенге, что в 2 раза меньше аналогичного периода прошлого года (23 объекта на 3,2 млрд.тенге).

 

Предпринимательство

На 1 июля 2017 года в городе зарегистрировано 29 467 субъектов малого и среднего бизнеса, из которых действуют 22 086 единиц (75%), численность работающих в них составляет 41 771 человек.

  Количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов в целом по отношению к соответствующему периоду прошлого года увеличилось на 6,7%.

  Объем произведенной продукции составил 39 млрд.тенге, по отношению к соответствующему периоду 2016 года прирост составил 6,7% (рост обусловлен увеличением объема оптовой торговли).

Сумма уплаченных налогов в государственный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства составила 12,9 млрд.тенге (30,4% от всех поступлений в государственный бюджет), что составило увеличение на 8,4% (11,9 млрд.тенге).

Из них в городской бюджет поступило 5,2 млрд.тенге, соответственно доля МСБ составляет 48,9% от общего объема налоговых поступлений (10,6 млрд.тенге).

В целях повышения экономической активности субъектов предпринимательства, открытия новых предприятий, сохранения действующих и создания дополнительных рабочих мест предусмотрены ряд государственных программ.

 

 

 

Карта индустриализации

В рамках Карты индустриализации во II-пятилетке (2015–2019 годы) с учетом актуализации реализуется 12 проектов на общую сумму 12,6 млрд.тенге с созданием 582 постоянных рабочих мест. Из них в 2016 году введено в эксплуатацию 6 проектов на общую сумму 8,9 млрд.тенге, создано порядка 410 рабочих мест, в том числе 251 постоянных рабочих мест.

В 2017 году планируется ввод 4 проектов стоимостью 2,6 млрд.тенге с созданием 271 рабочих мест, в том числе постоянных 236 рабочих мест:

1. Организация производства электрощитового оборудования (ТОО «Урал Электрик») – проект введен в эксплуатацию, начат выпуск продукции (с момента запуска проекта произведено 43 единиц оборудования);

2. Цех по производству сухих завтраков (кондитерская фабрика «KAZKON» ИП «Енсепова М.Б.») – строительство производственного цеха завершено, ведутся пуско-наладочные работы. Ввод запланирован во втором полугодии 2017 года;

3. Строительство асфальтобетонного завода (ТОО «Бирлик») – ведутся строительно-монтажные работы. Ввод запланирован во втором полугодии 2017 года;

4. Строительство макаронной фабрики (АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов») – ведутся строительно–монтажные работы, ввод запланирован в конце текущего года (ноябрь).

 

Дорожная карта бизнеса 2020

         На реализацию программы в 2017 году выделено 1,4 млрд.тенге, из них 90% средств направлено на субсидирование процентной ставки по кредитам – 1,3 млрд.тенге.

         На 1 июля текущего года по итогам реализации программы за 2010-2017 годы Региональным координационным советом всего одобрено 434 проекта на сумму 55,4 млрд.тенге, создано 2 663 новых рабочих мест.

         Из них с начала 2017 года одобрено 47 проектов на сумму 6,2 млрд.тенге, создано 60 новых рабочих мест.

 

 

Развитие массового предпринимательства

На реализацию второго направления Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 год выделено 294 млн.тенге на 74 человек. Ведется консультация безработных и самозанятых граждан по вопросу кредитования.  На сегодняшний день проконсультировано 318 человек, из них желающих получить кредит - 247 человек.

Әлеуметтік қорғау

2016 жылға экономикалық белсенді халық – 140 808 адам, бұл жалпы қала халқы санының 48% құрайды. Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар экономикалық белсенді (21 264) халықтың 15% және жалпы қала халқы санының 7,3% құрайды.

2017 жылғы 1 шілдеге жұмысқа орналастыруға жәрдемдесуге 4 689 адам жолықты, оның ішінде 1 704 адам – жұмыссыз деп танылды.

  Есептік мерзімге мемлекеттік қолдау шараларымен жалпы 2 929 адам қамтылды, бұл 2016 жылдың деңгейінен 36% жоғары. Оның ішінде жұмысқа орналастырылды:

- тұрақты жұмысқа – 1 553 адам;

- мемлекеттік және өзге де салалық бағдарламаларға – 42 адам;

- әлеуметтік жұмыс орындарына – 63 адам;

- жастар практикасына – 335 адам;

- қоғамдық жұмыс орындарына – 816 адам;

- оқуға жолданды – 120 адам.

Жұмыссыз азаматтар ретінде 895 адам есепте тұр, жұмыссыздық деңгейі – 0,6%.

1 959 жаңа жұмыс орындары ашылды, бұл өткен жыл деңгейінің 115% құрайды. Ең көп жұмыс орындарының саны денсаулық сақтау саласында ашылды – 48% (937 орын).

Жұмысқа орналастыру мәселесімен 129 мүмкіндігі шектеулі адам жолықты. Олардың ішінде әлеуметтік қолдау шараларымен 104 адам қамтылды (81%), оның ішінде тұрақты жұмысқа – 25 адам, қоғамдық жұмыстарға – 68 адам жолданды.

Ағымдағы жылдың өткен мерзімінде 6 бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өткізілді, онда Орал қаласының 128 жұмыс берушісі қатысты.

Мемлекеттік қолдау шараларымен 231 адам қамтылды, оның ішінде тұрақты жұмысқа – 114 адам, әлеуметтік жұмыс орындарына – 19 адам, жастар практикасына – 32 адам, қоғамдық жұмыстарға  - 64 адам және оқуға 2 адам жолданды.

Халықтың жан басына шаққандағы ең төмен күнкөріс деңгейі өткен жылдың деңгейімен салыстырғанда 14% көбейіп, 22 525 теңгені құрады. 

 

Білім беру

Қаламызда 48 мемлекеттік жалпы орта мектеп жұмыс істейді. Екі ауысымды режимінде 38 мектеп немесе 79%; 6 мектеп - бір ауысымды және 4 мектеп - 3 ауысымды (барлық мектептер Деркөл және Зашаған кенттерінде орналасқан).

Жыл сайын қала мектептерінде оқушылар саны көбейіп отыр. 2015 оқу жылы қалада 37 579 оқушы болса, 2016 жылында 40 113 оқушы (7% өсу), ал жаңа оқу жылында бұл көрсеткіш 44 000-нан астам болады деп күтілуде (2015 жылмен салыстырғанда 17% өсу).

Мектептерде оқушы орындарының жетіспеушілігі қазіргі таңда негізгі мәселелердің бірі болып отыр. Соның ішінде, Зашаған шағын ауданы және қаланың орталығында өткір сезіледі.

Соңғы 5 жыл ішінде  мектептер  саны 3 бірлікке көбейді. 2013 жылы №37 мектеп, 2014 жылы «Жаңа орда» шағын ауданында №46 мектеп ашылса, 2015 жылы «Арман» шағын ауданында №47 мектеп өз жұмысын бастады. Алдағы жылы №4 жалпы орта білім беретін мектебі және Сарытау (900 орындық), Деркөл (600 орындық 2 мектеп) шағын аудандарынан мектептер жаңа үлгіде бой көтеріп, жаңаша жұмыс жүйесін жүргізеді деп күтілуде.

Жыл сайын өткізілетін ұлттық Бірыңғай тестілеу оқушылардың білім сапасын, орта мектеп түлектерінің оқу жетістіктерінің неғұрлым объективті және тәуелсіз бағалау түрі болып табылады .

Биыл қала мектептерін 1 416 түлек аяқтады, оның ішінде, 1 093 оқушы (77%) ҰБТ қатысты, ҰБТ нәтежиесі бойынша орташа балл – 77,15.

Орал қаласында шамамен 100 мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді, соның ішінде 23 жеке балабақша (23%). Бүгінгі күні мектепке дейінгі білім беру және тәрбиемен 13 773 бала қамтылған, оның ішінде 10 962 немесе 99,5% 3-6 жас аралығындағы балалар.  Кезекте шамамен 17 мың бала тіркелген, оның ішінде шамамен 2 мың бала жеке балабақшаларда тәрбиеленуде.

Соңғы 4 жылдықта 7 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары өткізілді. Ағымдағы жылда 5 білім ұйымдары күрделі жөндеуден өтті: 4 бала бақша және Желаев селолық округінің мектептен тыс жұмыс орталығы. Сонымен қатар, 4 мектеп және 2 балабақшаны жөндеуге жобалық құжаттамалар жасақталуда.

2018-2020 жылдарға арналған қаланы дамыту жоспарына сәйкес жаңа шағын аудандарда 7 балабақша құрылысы жоспарланған.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қала мектептерінің 32 мыңнан астам оқушылар ыстық тамақпен қамтылды бұл жалпы оқушылар санынан 80% құрайды.

Жазғы демалыс кезеңінде балалар мен жасөспірімдердің демалыспен қамту бойынша жұмыс жүргізілді. Қала мектептерінде мектеп жанындағы лагерьлері жұмыс істеді, жазғы демалыспен 16 мыңнан астам бала қамтылды. Сонымен қатар, шатырлы лагерьлерде 2 мыңнан астам оқушы демалды. Стационарлық "Атамекен" лагерінде 1 380 бала демалыспен қамтылды, оның ішінде 230 дарынды балалар мен 617 әлеуметтік топ  балалары.

"ЭКСПО-2017" халықаралық көрмесіне аз қамтылған отбасы санатынан 135 оқушыға экскурсия ұйымдастырылды. 8 жетім бала өз демалысын  Италияда  өткізді  және тағы  дарынды оқушылар арасынан 24 бала "Балдәурен" республикалық оқу-сауықтыру орталығында демалды.

Жазғы демалыспен қамту 2015 жылы – 76%, 2016 жылы - 77,5%, 2017 жылы - 79,7% құрап отыр, жылдық өсу шамамен 2% құрайды.

 

Строительство

В рамках реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер» предусмотрены средства в размере 9,3 млрд.тенге, из них 7,7 млрд.тенге на строительство 9 многоквартирных жилых домов и  1,6 млрд.тенге на строительство 9 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Строительство 9 жилых домов осуществляется из 3 источников:

- по линии АО «Байтерек Девелопмент» - 4,2 млрд.тенге (55%);

- за счет облигационного займа – 2,1 млрд.тенге (27%);

- и национального фонда – 1,4 млрд.тенге (18%).

На сегодняшний день строительство 3 домов по линии АО «Байтерек Девелопмент» для вкладчиков АО «Жилстройсбербанк» завершено (пятна №4, 35, 40). Построено 504 квартиры на площади 36,4 тысяч кв.м.

Из строящихся за счет облигационных займов 4 домов по линий «Жилье для участников жилстройсбережений» (пятна №1, 5, 33, 34) завершен один дом (пятно №5) на 180 квартир. Остальные 2 дома (пятна №33 и 34) планируется завершить до конца текущего года (252 квартиры) и один дом (пятно №1) на 120 квартир планируется завершить в 2018 году.

Из 2 арендных домов (пятна №6 и 39) строительство планируется завершить по одному из них, это дом пятно 6 на 180 квартир. Завершение другого дома планируется на следующий год.

Таким образом, на сегодняшний день введены в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома: 3 дома для вкладчиков ЖССБК по линии АО «Байтерек Девелопмент» и 1 - за счет внутренних займов. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию ещё 3 дома: 2 дома для вкладчиков ЖССБК и 1 дом для очередников МИО.

Для решения вопроса уменьшения количества аварийных домов, через механизм государственно-частного партнерства, ведется строительство 2-х многоэтажных домов (90 и 138 квартирного) на месте снесенных 4 аварийных домов по улице Деповская. Реализуют проект строительные компании - «Болашак-Т» и «ОралПолимер».

До конца года планируется завершить строительства                          90-квартирного жилого дома.

Кроме этого, что в текущем году по данной программе запланировано строительство 64-квартирного дома на месте аварийного дома №198 по ул.Курмангазы и строительство 126-квартирного дома на месте аварийного дома №1 по ул.Гагарина. Подрядчиком строительства 64-квартирного дома является ТОО «КазХол», подрядчиком строительства 126-квартирного дома является ТОО «Караванный путь».

 

До конца текущего года планируется строительство 74 километров инженерных коммуникаций по 9 объектам на общую сумму 1,6 млрд.тенге:

- из Национального фонда – 1,1 млрд.тенге;

- республиканского бюджета – 166,3 млн.тенге;

- местного бюджета – 408,6 млн.тенге.

За счет средств Национального фонда ведется строительство внутриквартальных проездов и водоотведение талых вод ПДП-1 п.Деркул.

Из средств республиканского бюджета завершается электроснабжение ПДП жилого массива "Б" в Северо-восточной части г.Уральск, протяженность сетей – 27,6 километров. Также в данном районе завершаются работы по водоснабжению и проведению канализации протяженностью 9,9 километров.

Ведется строительство подводящих инженерных сетей и благоустройство к 8 жилым домам в п.Зачаганск (пятна №1, 3, 4, 21, 32, 34, 35, 40), где общая протяженностей сетей составит 7,6 километров. Все эти объекты являются переходящими на 2018 год.

Завершено строительство газоснабжения жилых домов п.Меловые горки (Афганский поселок).

В рамках обеспечения сетями ПДП по ул.Деповская ведутся работы по строительству инженерных сетей протяженностью  – 7,5 километров и благоустройству на площадиа – 9,2 тысяч кв.м. Строительству планируется завершить в следующем году.

 

Ремонт дорог

В 2017 году за счет всех источников финансирования планируется отремонтировать 72 километров автомобильных дорог на 67 улицах города по 37 объектам.

В рамках данных работ на 2017 год, за счет средств компании КПО б.в. планируется выполнить работы по ремонту автомобильных дорог на 20 объектах (54%). В настоящее время работы ведутся по 8 объектам:

- «Средний ремонт дороги по улиц Деповская, Восточная от путепровода 2-я база до путепровода Депо», протяжённость участка 1,8 километров, сумма проекта – 212,6 млн.тенге. Завершены работы по устройству тротуарных дорожек, работы по устройству асфальтобетонного покрытия ул.Восточная. На днях мы полностью закончим ремонт и откроем улицу.

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Азербайджанская от ул.Жангирхана до ул.Энтузиастов», протяжённость участка 1,8 километров, стоимость проекта - 332,6 млн.тенге. Ведутся работы по устройству основания дорожной одежды (устройство подстилающего слоя из ПГС), монтаж лотков арычной системы водоотвода, а также устройство тротуарных дорожек.

- «Реконструкция улиц Лиственная, Рамаева, Вольная от ул.Датова до ул.Московская» общая протяженность участков 2,1 километр, стоимость работ согласно проекта составляет - 163,9 млн.тенге. Ведутся работы по устройству дорожного основания и прокладке тротуарных дорожек.

- «Капитальный ремонт ул.Курмангазы от ул.Молдагуловой до ул.Пугачева» общая протяженность участка 3,8 километров, стоимость работ согласно проекта составляет - 991,3 млн.тенге. На данный момент ведутся работы по замене водопровода на участке ул.Курмангазы от ул.Маметовой до пр.Евразия. На текущий год по указанному проекту запланированы работы по замене существующих инженерных сетей. Объект является переходящим на 2018 год.

«Капитальный ремонт ул.Абулхаирхана от ул.Датова до ул.Кызылжарская». Протяженность участка составляет 1,9 километров, стоимость ремонтных работ составляет 587,7 млн.тенге. На сегодняшний день начаты работы по демонтажу бетонных бортовых камней на участке от ул.Кызылжарская до дороги на м/н Кунаева (бассейн Жайык Самалы)

Также за счет средств компании КПО б.в. ведутся ремонтные работы по дорогам, которые были начаты в прошлом году, это:

- «Строительство внутриквартальных проездов в 7-9 микрорайонах г.Уральска (улица №1)» протяженностью 761 м., сумма проекта – 214,5 млн.тенге. Здесь ведутся работы по устройству тротуаров, съездов, водоотводных арыков, подготовка основания под парковку.

- «Капитальный ремонт пр.Достык от ул.Маметовой до ул.Пугачева». Протяжённость основного участка - 3,5 км., протяженность поперечных улиц - 5,2 км. На данный момент ведутся работы по замене водопровода по ул.Алмазова, а также монтаж бордюр по ул.Масина. Произведены работы по снятию старого асфальтобетонного покрытия по улицам Даулеткерея, Караша, Савичева.

По 3 улицам работы завершены, это улицы Шевченко, Исаева от ул.Айтиева до ул.Нурпейсовой протяженностью 623 м., улица Урдинская от ул.Гагарина до ул.Джамбульской протяжённостью 608 м. и улица ул.Чагано-Набережная от ул.Сарайшык до ул.Пугачева протяжённостью участка 1,9 километров.

 

Ведутся работы по реконструкции путепровода в районе «Депо». Это самый масштабный проект этого года по дорожно-мостовому хозяйству. Генеральный подрядчик ТОО «КА-Строй ЛТД», общая сумма объекта составляет 2,3 млрд.тенге. На данный момент пробурено 59 скважин под колонны и залито бетоном, установлены каркасы колонн. Залито 53 несъемных металлических опалубок и 59 подколоников. Завезено 100% балок (130 шт).

 

За счет средств Нацфонда продолжается строительство внутриквартальных проездов и водоотведением талых вод в ПДП-1 п.Деркул. Будет построено 23 улицы протяженностью 14,7 километров с устройством тротуаров и лотков. Стоимость проекта 1,6 млрд.тенге. Работы начаты в сентябре 2016 года, завершение планируется в 2018 году. На сегодня асфальтовое покрытие уложено на 12 километрах, это 80% от общего объема работ. 

Кроме этого, до конца этого года, планируется завершить работы по вертикальной планировке и строительству внутриквартальных проездов в ПДП п.Зачаганск, протяженность дорог здесь составит 7,1 километров.

 

За счет средств местного бюджета в текущем году были охвачены дорожно-ремонтными работами 25 улиц на 13 объектах. Общая сумма которая составляет 1,7 млрд.тенге. На сегодняшний день были завершены и приняты в эксплуатацию 5 объектов общей протяженностью 5 километров.

Продолжается капитальный и средний ремонт на 8 объектах города на общую сумму 1,2 млрд.тенге.

 

Разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт перекрестков с устройством правых поворотов по следующим адресам: пр.Евразия - ул.Айтиева, ул.Датова – ул.Гагарина, ул.Датова – пр.Абулхаирхана, ул.Шолохова – ул.Тюленина. На начало работ по капитальному ремонту одного из указанных перекрестков средства уже выделены, это перекресток улиц Датова и Гагарина. На данный момент объявлен конкурс государственных закупок по определению подрядной организации на проведение строительно-монтажных работ.

 

Аббатандыру

Қаланы аббатандыру және көгалдандыру шараларына едәуір қаражат бөлінді.

Ағымдағы жылда 20 аула аббатандырылуға, оған қоса 2016 жылдың 3 ауыспалы нысандарына 507 млн.тенге бөлінді.

Бүгінгі таңда бүкіл аулалар  бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары жалғасуда. 9 ішкі аула бойынша құрылыс жұмыстары аяқталды. 

29 аула бойынша құрылыс-сметалық құжаттамасы жасалды. Қазіргі уақытта аталған жобалар ведомстводан тыс сараптамадан өтуде. Аталған жобалардың болжамды сомасы 420 млн.тенге.

167 млн.теңге бөлініп, 2 тынымбақтарды (облыстық аурухана аумағандағы Пушкин көшесінде, 4-ші және 6-шы шағынаудан аралығындағы жаяу жүргіншілер бүльвары) аббатандыру жұмыстары басталды.

 4-ші және 6-шы шағынаудан аралығындағы жаяу жүргіншілер бүльвары бойында 2 әлеуметтік объектіні (№15 мектеп, «Дом малютки»), 5 көп қабатты үй және 15 бизнес объектісін қамтитын жаңадан су құбыры салынып, кеспе тас және ірге тастарды салу үшін аталған учаскені кескіндеу жұмыстары жасалуда.

Пушкин көшесіндегі тынымбақта кеспе тас төсеу, жарықтандыру жұмыстары жүргізілуде.

Бұдан басқа, қаладағы 5 тынымбаққа құрылыс-сметалық құжаттамасын дауындау жоспарлануда.

Қаланың архитектуралық сырт келбетін жақсарту үшін 37 жаңа аялдама павильоны орнатылуда.

 Қаланы көгаландыру жоспарына сәйкес, Орал қаласының тынымбақтар мен саябақтарында 21 мың шаршы метр гүл отырғызылды, 2016 жылмен салыстырғанда 60% артық.

Биіктігі 2 метр цилиндр тәріздес гүзарлар жобаланды, аталған гүзарлар қала келбетін көркейту үшін орнатылды, олар су-құтқару санциясы, «Нефтебаза» аумағындағы жол қиылысы. Гүзарлардан  пирамида тәріздес композициялар салынды. Гүлдердің көзге түсетін 15 түрі егілді.

Қала тынымбақтары мен саябақтарда 100-ден астам вазон орнатылды, 6 200 шаршы метр газон егілді.

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңарту мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 2017 жылы 7 көпқабатты үйді жөндеу жұмыстары жоспарлануда

Оның 4 үйі – бюджеттен бөлінген қаражаттардан (80 млн.теңге),               1 – қайтқан қаражаттар, 2 үй – бойынша қаржыландыру қажет.

Бүгінгі таңда жөндеу жұмыстары 4 үй бойынша аяқталды (Ескалиева 182, Гагарина 67, 25-Чапаевская дивизия 2 және Жангирхана 18/1). Ружейникова 10/1 үй бойынша жылыту желісінің құбырларын ауыстыру жұмыстары басталды. 

Соған қоса, ағымдағы жылы 7 лифтіні ауысты жоспарлануда. 3 лифт бойынша қондырғылар сатып алынды, дайындық жұмыстары жүргізілуде.

 

Подготовка к отопительному сезону

На сегодняшний день город получает тепло из двух источников тепла АО «Жайыктеплоэнерго», которая снабжает теплом 1 172 дома и ТОО «Электрод», снабжаюшая теплом 7 домов в п. Деркул. Общее количество домов – 1 179.

По состоянию на 24 августа из 1 179 жилых домов 696 опресовано и промыта что составляет 59%. В прошлом году этот показатель составлял – 48%.

По социальным объектам общая готовность составляет 90%:

-         объекты здравоохранения – 88% (из 33 подготовлено 29);   

-         школы – 94% (из 49 подготовлено 46);

-         детские сады – 89% (из 44 подготовлено 39).

 

По АО «Жайыктеплоэнерго» готовность составляет 97%.

За счет предприятия проведен ремонт оборудования ТЭЦ, котельных и тепловых сетей на общую сумму 364,7 млн.тенге. Произведена замена более  6 километров тепловых сетей. По котельному хозяйству предусмотрен капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 501 метров.

По ТОО "Батыс Су Арнасы" общий процент выполнения ремонтных работ составляет 53%.

В текущем году за счет предприятия планировался прозвести  ремонт сетей, протяженностью 6,1 километров на сумму 130,4 млн.тенге, из них по 5-ти объектам работа выполнена на 100%, а по остальным 6-ти объектам объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ.

По городскому филиалу АО «Зап.Каз.РЭК» готовность - 59,2%.

Произведена реконструкция высоковольтных линий протяженностью 2,1 километра. Кроме этого, ведутся работы по реконструкции линий протяженностью 1,9 километров, процент выполнение составляет - 25%.

По АО «КазТрансГазАймак» общая готовность – 87%.

В ходе подготовки к отопительному периоду предприятием проводится покраска 4 километров газопроводов и текущий ремонт               714-ти газорегуляторных пунктов.

 

Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші бұл жетістіктер облыс әкімдігінің қолдауы арқасында, атқарушы билік пен мәслихат депутаттарының тізе қосып, бірге жұмыстануы нәтижесінде мүмкін болды.

Назарыңызға рахмет !