«NurOtan» партиясының 2030 жылға дейінгі «Бақуатты қоғам: онжылдықтың 10 мақсаты» бағдарламасының іске асыру шеңберінде "Қазақстанның үздік әлеуметтік жобалары" байқауының қалалық іріктеу туры өткізіледі.

1. Байқаудың мақсаты партияның «Бақытты отбасы», «Ардагерлерді ардақтайық» және «Кедергісіз келешек» жобаларымен қамтылған адамдарға ұсынылатын қызметтерді қоса алғанда әлеуметтендіруге, өзекті әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған үздік бастамашыл әлеуметтік жобаларды анықтау, іріктеу, көтермелеу және ілгерілету болып табылады.

2. Конкурсқа қатысушылар Қазақстан Республикасының аумағында бастамашыл әлеуметтік жобаларды іске асырушы жеке тұлғалар, қоғамдық бірлестіктер, бастауыш партия және басқа да коммерциялық емес ұйымдар болып табылады.

3. Конкурс 5 бағыт бойынша өткізіледі:

- әлеуметтік проблемалардың шешімдерін ақпараттық жылжыту;

- әлеуметтік саладағы еріктілер қозғалысын дамыту;

- бірдей мүмкіндіктерді қамтамасыз ету;

- мүгедектігі бар адамдарды қоса алғанда азаматтарды жұмыспен қамтуға жәрдемдесу;

- қиынөмірлікжағдайларды жеңуге көмек көрсету (адам саудасының, тұрмыстық зорлық құрбандары, үйсіздік және түрмеден босатылғандар және т.б.).

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді қабылдау Н.Назарбаев даңғылы,161 үй №17 кабинет, тел: 39-35-75 мекенжайына 1-қосымшаға сәйкес қабылданады.

Өтінім беру мерзімі 20 маусымға дейін.

 

 

«Қазақстанныңүздікәлеуметтікжобалары»конкурсынөткізутуралыережеге 1-қосымша

«Қазақстанныңүздікәлеуметтікжобалары» конкурсына қатысуғаарналған

өтінім

 

1.

Әлеуметтік жобаның авторы

(ұйымның атауы және/немесе автордың аты-жөні)

2.

Жоба авторына қысқаша аннотация

3.

Әлеуметтік жобаның атауы

4.

Жобаның логотипі

5.

Өтінім ұсынылған бағыт атауы*:

1 )«Әлеуметтікпроблемалардыңшешілуінақпараттықілгерілету»

2 )«Әлеуметтіксаладағыеріктілерқозғалысындамыту»

3 )«Бірдей мүмкіндіктердіқамтамасызету»

4 )«Мүгедектігі бар адамдардықосаалғандаазаматтардыжұмыспенқамтуғажәрдемдесу»

5 )«Қиын өмірлік жағдайларды жеңуге көмек көрсету (адам саудасының, тұрмыстық зорлық құрбандары, үйсіздік және түрмеден босатылғандар және т.б.)»

6.

Іске асыру мерзімі

7.

Өзектілігі және әлеуметтік маңыздылығы

8.

Қол жеткізілген нәтижелер

9.

Ұқсас жобаларды іске аыру тәжірибесі (ағымдағы жобаны жалғастыру және кеңейту)

10.

Қаржыландыру көзі

(қайырмалдықтар, гранттар, қайрымдылық, әлеуметтік тапсырыс, өз қаражаты)

11.

Аумақтық қамту (жобаны масшабтау)

12.

Қиын өмірлік жағдайға тап болғандарды қосқанда тұрғындарды қамту

13.

Әлеуметтік жоба туралы DVD жеткізгіште видеоролик (3 минутқа дейін)

14.

Өңір

15.

Аудан

16.

Байланыс ақпараты

(телефон, e-mailжәнебасқа)

17.

Өтінім берілген күні

 

 

«Қазақстанныңүздікәлеуметтікжобалары» конкурсынөткізутуралыережеге 2-қосымша

 

 

Бейнероликтерге қойылатынтехникалықталаптар

 

Параметрлер

Мәні

Videoformat

XDCAM HD 50

VideofileContainer

MXF

VideoCodec

MPEG-2

Displayaspectratio

16:9

Resolution, pixels

1920 x 1080

Chromasubsampling

4:2:2

Bitrate, kBit/s

50.0 Mbps

Framerate

25 fps

Scantype

Interlaced

Scanorder

TopFieldFirst

Audiotype

Wav

AudioCodec

Pcm

Audiotreks

4

SampleRate, kHz

48

SampleType, bit

24 bit

 

Дыбыс(екінші арнаға қайталанған, жиынтықталған стереопара)

ДЦБ (12)

Видео (каше жоқ).