«Шығармашыл жастардың әлеуетін қолдау және арттыруға бағытталған шараларды ұйымдастыру және өткізу» жобасы бойынша мемлекеттік тапсырыстың нәтижелерін алдын ала бағалауды көпшілік талқылауының аяқталуы туралы есеп.

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша мемлекеттік тапсырыстың нәтижелерін алдын ала бағалауды көпшілік талқылауының аяқталуы туралы есеп

«Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау»

(мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың бағыты)

«Шығармашыл жастардың әлеуетін қолдау және арттыруға бағытталған шараларды ұйымдастыру және өткізу»

(әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама атауы)

 

Бағалау өлшемшарты

Ескертулер және (немесе) ұсыныстар

(қысқаша мазмұны)

Мемлекеттік органның қорытындысы

Ескертулердің және (немесе) ұсыныстардың қабылданбауы туралы негіздеме

1

Өзектілігі

жоқ

көпшілік талқылаудың аяқталуы

жоқ

2

Жоспардың орындалуы

жоқ

көпшілік талқылаудың аяқталуы

жоқ

3

Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның нәтижесі

жоқ

көпшілік талқылаудың аяқталуы

жоқ

4

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама шеңберінде басталған қызметті жалғастыру ықтималдығы

жоқ

көпшілік талқылаудың аяқталуы

жоқ

5

Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның нәтижелері бойынша ұзақ мерзімді оң әлеуметтік әсердің ықтималдығы

жоқ

көпшілік талқылаудың аяқталуы

жоқ