Перечень по ККМ

Қызметі ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желiсi жоқ жерлерде орналасқан салық төлеушілерді қоспағанда, дара кәсіпкерлер және (немесе) заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыру кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылдың 30 желтоқсанындағы № 1129 санды қаулысымен бекітілген, қолдануды 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қамтамасыз етуге міндетті болатын жекелеген қызмет түрлерiнің тізбесі

Р/с №

Қызмет түрлері

1

2

1.

Ағашматериалдарын, құрылысматериалдарынжәнесантехникалықжабдықтардыкөтермесаудадасату

2.

Металл бұйымдарын, су құбырынжәнежылытужабдықтары мен мүкәммалынкөтермесаудадасату

3.

Компьютерлерді, перифериялықжабдықтар мен бағдарламалыққамтымдыбөлшексаудадасату

4.

Аудио жәнебейнетехниканыбөлшексаудадасату

5.

Тұрмыстық электр аспаптарын бөлшек саудада сату

6.

Жиһазды, жарықтандыру жабдықтары мен өзге де тұрмыстық керек-жарақтарды бөлшек саудада сату

7.

Қонақүйлердіңкөрсетілетін қызметтерді ұсынуы

8.

Мейрамханалар және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтер

9.

Кинофильмдеркөрсетужөніндегіқызмет

10.

Шаштараздардың жәнесұлулық салондарының көрсетілетін қызметтерді ұсынуы

Орал қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы