ТОО «Алау»  представляет на экспертизу  Рабочий проект «Модернизация существующей базы хранения сжиженных газов ГНС ТОО «Алау» до 2000 м3  с возможностью раздельного хранения пропана и бутана».

Одновременно, для учета общественно мнения состоятся общественные слушанья  26 февраля в 15.00 часов по адресу: г. Уральск, ул. Конкина 2/1.

Ответственный за организацию общественных слушаний: акимат г. Уральск

Проектировщик: ТОО «КАТЭК», тел 8-727-293-82-64.

С материалами проекта можно ознакомиться на официальном сайта акимата г. Уральск:uralsk.gov.kz

Замечания и предложения принимаются по электронной почте: beknazarova@katek.kz

 

«Алау» «ЖШС-і «Алау ЖШС-і  ГТС-ның сұйытылған газды сақтау қоймасын 2000 м3 дейін ұлғайту және пропан және бутанды бөлек сақтау мақсатында модернизациялау » жұмыс жобасын  сараптамаға ұсынады.

Сонымен қатар , қоғамдық пікірді ескеру мақсатында 26 ақпан, сағат 15.00 –де келесі мекен-жай бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізетінін хабарлайды: Орал қ., Конкина 2/1.

Қоғамдық тыңдаулар өткізуге жауапты: Орал қаласы әкімшілігі.

Жобаны орындаушы: ЖШС  «КАТЭК», тел 8-727-293-82-64.

Жоба материалдарымен Орал қ, ресми сайтында танысуға болады:uralsk.gov.kz

Пікірлер мен ұсыныстар электрондық пошта арқылы қабылданады: katek@katek.kz

Скачать:ООС гНС уральск