ТОО «Алау» представляет на экспертизу Рабочий проект «Модернизация существующей базы хранения сжиженных газов ГНС ТОО «Алау»

ТОО «Алау»  представляет на экспертизу  Рабочий проект «Модернизация существующей базы хранения сжиженных газов ГНС ТОО «Алау» до 2000 м3  с возможностью раздельного хранения пропана и бутана».

Одновременно, для учета общественно мнения состоятся общественные слушанья  26 февраля в 15.00 часов по адресу: г. Уральск, ул. Конкина 2/1.

Ответственный за организацию общественных слушаний: акимат г. Уральск

Проектировщик: ТОО «КАТЭК», тел 8-727-293-82-64.

С материалами проекта можно ознакомиться на официальном сайта акимата г. Уральск:uralsk.gov.kz

Замечания и предложения принимаются по электронной почте: beknazarova@katek.kz

 

«Алау» «ЖШС-і «Алау ЖШС-і  ГТС-ның сұйытылған газды сақтау қоймасын 2000 м3 дейін ұлғайту және пропан және бутанды бөлек сақтау мақсатында модернизациялау » жұмыс жобасын  сараптамаға ұсынады.

Сонымен қатар , қоғамдық пікірді ескеру мақсатында 26 ақпан, сағат 15.00 –де келесі мекен-жай бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізетінін хабарлайды: Орал қ., Конкина 2/1.

Қоғамдық тыңдаулар өткізуге жауапты: Орал қаласы әкімшілігі.

Жобаны орындаушы: ЖШС  «КАТЭК», тел 8-727-293-82-64.

Жоба материалдарымен Орал қ, ресми сайтында танысуға болады:uralsk.gov.kz

Пікірлер мен ұсыныстар электрондық пошта арқылы қабылданады: katek@katek.kz

Скачать:ООС гНС уральск


05.02.2018 10:07

Списки очередников